Introducere in studiul Vechiului Testament: Cartile profetice si poetice

Autor : Silviu Tatu (ed.)

„Introducere in studiul Vechiului Testament” reprezintă o abordare sintetică, în două volume, a Vechiului Testament, care se raportează la cele mai recente date şi interpretări din domeniu.

 

 

£27.00

1 în stoc

Descriere

Introducere in studiul Vechiului Testament reprezintă o abordare sintetică, în două volume, a Vechiului Testament, care se raportează la cele mai recente date şi interpretări din domeniu. Noutatea acestei lucrări constă în faptul că vine să umple un gol ce durează de câteva decenii în literatura românească de specialitate, oferindu-i cititorului interesat acces la ideile şi informaţiile vehiculate de către cercetătorii contemporani ai Vechiului Testament asupra originii, naturii şi conţinutului cărţilor biblice.
Volumul de faţă acoperă a doua parte a Vechiului Testament, anume scrierile cunoscute în tradiţia creştină drept cărţile profetice şi cărţile poetice. Perspectiva din care este abordat Vechiul Testament este cea creştină. Faptul acesta se evidenţiază mai cu seamă în secţiunile Mesajul teologic şi Relaţia cu alte cărţi canonice (inclusiv Noul Testament) ale fiecărui capitol, dar transpare din toate celelalte secţiuni, având în vedere că ele discută chestiuni de ordin critic din perspectiva unor reputaţi interpreţi ai Bibliei.

Prin magnitudinea şi profesionalismul dovedit de coordonator şi de autori, volumul [întâi] nu este departe de valoarea capodoperei clasice a lui R.R. Brown, J.A. Fitzmyer şi R.E. Murphy, Introduction and Commentary on the Holy Scriptures, publicată în româneşte de Galaxia Gutenberg (Târgu Lăpuş, 2005).

– Ştefan Şuteu, Studia UBB Theol. Cath. LXII, 1-2 (2017), p. 130

Silviu Tatu este cadru universitar din anul 1997. A obţinut titlul de doctor la Universitatea Ţării Galilor, în anul 2006, cu o teză aflată la confluenţa dintre lingvistică şi estetică în poezia ebraică a Psalmilor şi in poezia ugaritică. A publicat zece cărţi ca unic autor şi numeroase studii, atât în ţară, cât şi în străinătate, în domeniile studiilor biblice şi catehetice. lată câteva dintre cele mai recente titluri: Când leul rage: comentariu la cartea profetului Amos (ed. a 2-a; 2019), O patrie nouă şi un neam mare: exegeza naraţiunilor despre patriarhi (ed. a 2-a; 2019), Să ştii ce crezi: reflecții asupra crezului creştin (2018), Domnul împărăteşte: traducere şi comentariu la Apocalipsa lui Ioan (2015). A participat la traducerea Bibliei ebraice (NTR, NEC/Humanitas) şi la revizuirea traducerii Cornilescu (SBIR), în colective interconfesionale de specialişti.

Coordonator proiect
Silviu Tatu

Autori

Gherman, Daniel (doctor în teologie, Universitatea din Bucureşti), lector universitar la
Institutul Teologic Baptist din Bucureşti, România.

Hadjiev, Tchavdar S. (doctor în teologie, University of Oxford), lector universitar la Belfast
Bible College, Institute of Theology, The Queen’s University of Belfast, Marea Britanie.

Marlowe, Creighton (doctor în teologie, Mid-America Baptist Theological Seminary,
Memphis), profesor universitar la Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, Belgia.

Oei, Amos Winarto (doctor în teologie, Calvin Theological Seminary, Grand Rapids,
Michigan), lector universitar la Aletheia Theological Seminary, Lawang, East Java,
Indonezia.

Păcurar, Gelu (doctor în teologie, Central Baptist Theological Seminary), profesor la
Institutul Biblic Baptist Timişoara, România.

Rata, Cristian G. (doctor în teologie, University of Toronto), profesor universitar la Torch
Trinity, Seoul, Coreea de Sud.

Şchiopu-Constantin, Gheorghe (doctorand în teologie, Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca), capelan al Universităţii Adventus din Cernica, jud. Ilfov, România.

Tatu, Silviu (doctor în teologie, University of Wales), profesor universitar abilitat la
Institutul Teologic Penticostal Bucureşti, România.

Zabán, Bálint Károly (doctor în teologie, The Queen’s University of Belfast), pastor al
Bisericii Reformate Maghiare din Santăul Mic, jud. Bihor, România.

Cuprins

Cuvânt-înainte 9
Abrevieri 11
Transciere fonetică 25
Abrevierea titlurilor de cărţi biblice 26
Cărţile profetice
Isaia (Bálint Károly Zabán) 27
Ieremia (Silviu Tatu) 68
Ezechiel (W. Creighton Marlowe) 107
Daniel (Daniel Gherman) 133
Osea (Tchavdar S. Hadjiev) 155
Ioel (Bálint Károly Zabán) 171
Amos (Amos Winarto Oei) 211
Obadia (Tchavdar S. Hadjiev) 223
Iona (Silviu Tatu) 231
Mica (Silviu Tatu) 267
Naum (Bálint Károly Zabán) 289
Habacuc (Bálint Károly Zabán) 317
Ţefania (Tchavdar S. Hadjiev) 349
Hagai (Gelu Păcurar) 363
Zaharia (Gelu Păcurar) 379
Maleahi (Gelu Păcurar) 401
Cărţile poetice
Iov (Gheorghe Şchiopu-Constantin) 419
Psalmii (Gelu Păcurar) 445
Proverbe (Silviu Tatu) 475
Eclesiastul (Cristian Rata) 513
Cântarea-cântărilor (Gelu Păcurar) 549
Plângeri (Gelu Păcurar) 567

Lista hărţilor şi tabelelor
Expansiunea Imperiului Asirian din cca 850–650 î.H. 68
Imperiul Babilonian 105
Partenerii comerciali ai Tirului 131
Imperiul Persan 154
Profeţii împotriva popoarelor 221
Locurile natale ale profeţilor israeliţi 265
Tabel sinoptic al profeţilor canonici 418

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.