Credinta publica

 

Autor : Miroslav Volf

£13.50

1 în stoc

Descriere

 

Care este locul credinței creștine în secolul XXI? Pentru Miroslav Volf, credința trebuie să se manifeste public, în mod neîngrădit. După modelul ilustrat de Moise la Sinai, creștinismul presupune ascensiunea (întâlnirea cu Dumnezeu) și respectiv revenirea (manifestarea mesajului primit). Cartea lui Volf este o pledoarie pentru importanța aparte pe care o are credința în spațiul public.

Utilitatea acestei apariții pentru cititorii români – evanghelici sau de altă culoare confesională – se poate susține cu mai multe (tipuri de) argumente. Întâi de toate, e scrisă pentru un public larg, distilând într-un stil accesibil un amplu material de specialitate din mai multe domenii ale cunoașterii (teologie, filosofie, sociologie, studii religioase etc.). În al doilea rând, oferă un instrumentar de bază oricui vrea să-și fixeze niște repere pentru interacțiunea religiei creștine cu societatea și cultura în mijlocul căreia trăim. De asemenea, furnizează o temelie solidă pentru legitimitatea prezenței creștine în spațiul public. În plus, abordarea propusă de Volf semnalează mai multe pericole care însoțesc dinamica credinței creștine, cu un accent mai puternic pe relația cu lumea din afara comunităților ecleziale și a zidurilor bisericii. Dar cel mai important câștig ar putea fi că oferă un punct de sprijin consistent pentru o dezbatere absolut necesară cu privire la strategiile alese pentru prezența publică a creștinilor în România.

– Teofil Stanciu, teolog, redactor-șef al revistei Convergențe

Un adevărat izvor de înțelepciune pentru creștinul contemporan, cartea Credință publică este probabil cea mai semnificativă contribuție la dezbaterea cu privire la locul credinței creștine în societate de la Richard Niebuhr încoace. În stilul lui caracteristic antrenant și cu multă claritate, Miroslav Volf oferă o paradigmă pentru mărturia creștină într-o lume pluralistă și posibilitatea angajamentului politic al credincioșilor pentru a sluji binele comun.

– Marcel Măcelaru, profesor de teologie, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad

După clasicul volum al lui Richard Niebuhr, Cristos și cultura, editura Casa Cărții ne propune o nouă abordare a relației dintre credință și cultură, de data aceasta venită de la un autor creștin contemporan, inovator și prolific. Cartea lui Miroslav Volf, deși apare ca un demers teoretic, își invită cititorii creștini să-și recupereze mai întâi identitatea profetică în spațiul public, ca, mai apoi, să-și poată angaja practic și creativ credința în interacțiunea cu varietatea culturilor în care aceștia trăiesc. Credință publică este un efort îndrăzneț de a ține în echilibru exclusivismul religios și pluralismul public, evitându-se astfel marginalizarea credinței din discursul public sau apariția totalitarismului religios.

– Emil Bartoș, profesor de teologie, Universitatea din București