Predicarea expozitiva

 

Autor : Constantin Ghioanca

Mai mult decat o simpla metoda

 

£14.50

1 în stoc

Descriere

 

Mai mult decat o simpla metoda

Salutăm apariția acestei cărți, oferită lucrătorilor cu Evanghelia din România. Scrisă de un om care a convins demult prin pasiunea pentru predicarea biblică, cartea este necesară tuturor acelora care resimt nevoia reîmprospătării cunoștințelor cu privire la necesarul drum de la textul biblic la predica slujitorului contemporan. Costel contribuie, așadar, la eforturile pentru a stimula formarea unei generații de predicatori care cred în puterea de transformare a Sfintei Scripturi și care sunt convinși că o predicare biblică se verifică prin trei criterii: fidelitatea față de textul biblic, claritatea în prezentare și relevanța față de audiență.

– Pastor Dr. Daniel G. Oprean, coordonator național al Langham Preaching Romania

Izvorâtă dintr-o evidentă pasiune pentru predicarea expozitivă, cartea aceasta inspiră la fidelitate față de Cuvântul sfânt, la seriozitate și excelență în pregătirea și prezentarea mesajului. Astfel, autorul pune la dispoziția noastră un remarcabil instrument care să ne fie de un real folos în îndeplinirea slujbei de vestitori ai Evangheliei.

– Conf. Dr. Sorin Bădrăgan, Institutul Teologic Baptist București și Facultatea de Teologie Baptistă București. Pastor în Biserica Providența București

Teza lucrării lui Costel Ghioancă, anume că predicarea expozitivă este mai mult decât o metodă, este intrigantă. Vrea să spună el că manualele noastre clasice de predicare din România, care prezentau expozițiunea doar ca pe una dintre multiplele metode de propovăduire, au greșit? Răspunsul este simplu: „Da.” Dr. Ghioancă argumentează fără scuze că o viziune evanghelică și înaltă asupra inspirației, autorității și relevanței divine ale Bibliei fac din expunerea acesteia metoda în sine. Cartea aceasta reprezintă o gură de oxigen proaspăt pentru mediul evanghelic românesc în care predicarea expozitivă este, din păcate, o raritate.

– Dr. Ștefan Cornu Pastor, Biserica Adonai București

Costel Ghioancă este doctor în teologie și doctorand în filozofie (Universitatea din București). În prezent slujește ca pastor în Biserica Baptistă Adonai din București, este autor al mai multor cărți și conferențiază pe diverse teme de actualitate.

CUPRINS

Index al figurilor
Index al tabelelor
Introducere

Capitolul 1: Predicarea expozitivă: definiții, scopuri și necesitate
1.1. Definirea predicării expozitive
1.1.1. Sensul specific al predicării expozitive
1.1.2. Sensul larg al predicării expozitive

1.2. Scopurile predicării expozitive
1.2.1. Scopurile generale ale predicării
1.2.2. Scopurile specifice ale predicării

1.3. Necesitatea predicării expozitive
1.3.1. Predicarea este indispensabilă creștinismului
1.3.2. Predicarea creștină este o poruncă și o practică a Mântuitorului
1.3.3. Practica predicării expozitive are o bază biblică solidă
1.3.4. Predicarea are un impact major în istoria Bisericii și în societate

Capitolul 2: Repere teologice ale predicării expozitive
2.1. Considerente generale
2.1.1. Predicarea și Cuvântul lui Dumnezeu
2.1.2. Predicarea și mesagerul lui Dumnezeu
2.1.3. Predicarea și Duhul Sfânt
2.1.4. Predicarea și ascultătorii

2.2. Considerente specifice
2.2.1. Semnificația termenului kerygma
2.2.2. Semnificația termenului didache
2.2.3. Semnificația termenilor euanggelizestai și martureo
2.2.4. Concluzii și implicații

Capitolul 3: Alcătuirea și prezentarea predicii expozitive: de la text la predică
3.1. Metoda propusă: clepsidra predicării expozitive
3.1.1. Ce presupune metoda clepsidrei?
3.1.2. De ce este avantajoasă metoda clepsidrei?

3.2. Exemplificarea metodei
3.2.1. Alegerea textului și reflecția asupra lui – etapele preliminare
3.2.2. Etapa contextelor
Contextul istoric, geografic și socio-cultural
Contextul literar
Contextul teologic
3.2.3. Etapa textului
Stabilirea pericopei
Traducerea proprie a pericopei și compararea cu alte traduceri
Diagramarea textului
Structura pericopei
3.2.4. Etapa cuvintelor
Date gramaticale
Date lexicale
3.2.5. Etapa ideii exegetice
Identificarea temei pasajului
Formularea ideii exegetice
3.2.6. Linia de conexiune
3.2.7. Etapa ideii homiletice
3.2.8. Etapa structurii homiletice
Subiectul predicii
Cuprinsul predicii (schița)
Introducerea
Încheierea
3.2.9. Etapa conținutului
Argumentarea
Logica argumentării, în general
Construirea argumentelor specifice
Ilustrațiile
Aplicațiile
Stilizarea
Scrierea predicii și rugăciune
3.2.10. Etapa prezentării
Importanța limbajului în predicare
Limbajul verbal
Limbajul para-verbal
Limbajul non-verbal
Elemente ambientale
3.3. Concluzii

Capitolul 4: Predicarea din diverse genuri literare ale Bibliei
4.1. Predicarea din Lege
4.2. Predicarea din narațiunile istorice
4.3. Predicarea din literatura poetică
4.4. Predicarea din literatura de înțelepciune
4.5. Predicarea din Profeți
4.6. Predicarea din Evanghelii
Excursus: Predicarea din Parabole
4.7. Predicarea din Epistolele NT
4.8. Predicarea din Apocalipsa

Concluzii
Bibliografie
Index de termeni și nume

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.