Stoc epuizat

Dobandirea unei inimi intelepte

 

Incepem acest curs cu speranţa că ne va încuraja la o creştere semnificativă în asemănarea cu Isus Cristos. Sperăm că, pe măsură ce vom deveni tot mai asemănătoare Lui, vom putea mângâia, ajuta şi încuraja şi alte persoane aflate în acelaşi proces.

£12.50

Stoc epuizat

Descriere

 

PREFAŢĂ

Incepem acest curs cu speranţa că ne va încuraja la o creştere semnificativă în asemănarea cu Isus Cristos. Sperăm că, pe măsură ce vom deveni tot mai asemănătoare Lui, vom putea mângâia, ajuta şi încuraja şi alte persoane aflate în acelaşi proces. De aceea, acest curs va aborda mai întâi sfinţirea personală.
Pentru a ajuta alte femei în mod eficient, trebuie în primul rând să ne cercetăm propria viaţă înaintea lui Dumnezeu. De dragul nostru şi al altora, este esenţial să înţelegem că Scriptura ne învaţă cine suntem noi cu adevărat în Cristos. Trebuie să ne însuşim această învăţătură, în timp ce analizăm realităţile experienţelor noastre trecute, prezente şi viitoare în umblarea cu El. Dacă începem acest studiu accentuând identitatea noastră de fiice ale lui Dumnezeu, născute din nou în Cristos, vom avea o temelie solidă pentru toate discuţiile ulterioare.
In al doilea rând, sperăm că, din plinătatea propriei noastre relaţii cu Tatăl, ne vom dezvolta capacitatea de a ajuta persoanele din jur să-şi privească viaţa prin prisma Bibliei. Acest curs NU este menit şi nici nu este suficient de adecvat pentru a ne pregăti în vederea consilierii profesioniste. El nu poate răspunde tuturor întrebărilor şi situaţiilor noastre specifice, dar ne oferă un cadru solid şi util pentru evaluarea lor. Acest curs este însă un studiu al teoriei şi practicii de bază a consilierii – un punct de plecare. Scopul lui este de a încuraja creştinele evlavioase să ajute mai eficient femeile din jurul lor. Prin disponibilitatea de a ajuta, ele vor adăuga un plus de putere abundentelor resurse ale comunităţii creştine. Cele mai mari bogăţii ale unei femei înţelepte sunt cunoaşterea temeinică a caracterului lui Dumnezeu şi a Scripturii, precum şi o inimă sensibilă şi ascultătoare de Cuvântul Lui.

CUPRINS

Capitolul 1. Introducere 6

Inţelegând cine suntem
Capitolul 2. Identitatea noastră în Cristos 19
Capitolul 3. Conceperea si degradarea 35
Capitolul 4. Setea inimii 58
Capitolul 5. Mintea 81
Capitolul 6. Voinţa 99
Capitolul 7.  Emoţiile 121

Inţelegând unde mergem
Capitolul 8. Fiecare viaţă are povestea ei 137
Capitolul 9. Resurse şi obstacole 161
Capitolul 10. Perfecţionarea deprinderilor 184
Concluzii  207
Vocabularul cursului   208