Biblia deschisa – CM

Biblia sau Sfanta Scriptura contine Vechiul si Noul Testament

Categorie: Etichetă:

£29.00

1 în stoc

Descriere

DIMENSIUNI FILĂ 16 x 24 cm
DIMENSIUNI COPERTĂ 16,5 x 24,5 cm
CULOARE maro închis
FERMOAR Nu
COPERTĂ flexibilă
INDEX DE CĂUTARE Nu
HĂRȚI COLOR Da
CONCORDANȚĂ Nu
EXPLICAȚII Da
CUVINTELE DOMNULUI ISUS ÎN ROȘU Nu

Biblia sau Sfânta Scriptură conține Vechiul și Noul Testament

Include:

  • index biblic enciclopedic
  • îndrumar pentru viața creștină nouă
  • introduceri și schițe la fiecare carte din Biblie
  • vedere panoramică a Bibliei, hărți și multe materiale de studiu menite să faciliteze studiul Sfintelor Scripturi

 

Tipărită și adaptată după ediția engleză The Open Bible.

Ce este Biblia deschisă?

Deschide-mi ochii că să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! 
(Psalmul 119:18)

La începutul anilor ’80, regretatul Haralan Popov, fondatorul editurii sub a cărei egidă apare Biblia de studiu în limba română, punea bazele traducerii și tipăririi acestei lucrări enciclopedice. Inițial s-a preconizat încorporarea textului actual al ediției Cornilescu în formatul lucrării The Open Bible, pentru a putea fi folosit ca bază pentru cele câteva sute de pagini de material de studiu, urmând să se facă foarte puține modificări, în cea mai mare parte doar o aducere la zi a ortografiei. Dar de îndată ce a început culesul ei la tipar, s-a primit la redacție un număr mare de sugestii pentru îmbunătățirea textului celei mai răspândite ediții aflate în uz la ora actuală în România.

Printre cei care au făcut propuneri importante se număra și marele poet creștin Costache loanid. Cu câțiva ani înainte de a muri el a redactat o lucrare intitulată “Propuneri pentru îmbunătățirea traducerii Bibliei-versiunea Cornilescu”. Întrucât părerile acestui autor corespund aproape în întregime cu cele ale traducătorului ediției de față, îmi voi permite să citez din prefața acestui studiu:

„Cea mai bună traducere a Bibliei în limba română este, fără îndoială, versiunea fr. D. Cornilescu. Prin limpezimea și cursivitatea frazelor, cum și prin evitarea unei poetizări formale, ea permite pătrunderea spre valorile originale, spre poezia adevărului. Traducerea Bibliei însă e o lucrare care nu va lua sfârșit decât la glorioasa revenire a Salvatorului nostru. Până atunci, cât mai este timp, în toate limbile pământului, se desfășoară un continuu efort de mai înaltă înțelegere și de mai bună redare a textului sfânt, în dorința de a ne găsi tot mai aproape de intențiile Spiritului lui Dumnezeu și de a îmbrăca totul în limbajul generației pentru care se traduce. În lucrarea de față se propun unele îmbunătățiri dintre cele mai necesare pentru versiunea Cornilescu. Până la o dorită retraducere integrală a Sfintei Scripturi, dar în același spirit, în limba română de azi, aceste propuneri-verificate, discutate, selecționate, unite cu alte propuneri s-ar putea publica eventual într-o revistă de cult creștin, sau tipări separat, pentru a fi de folos atât în cercetarea individuală a Cuvântului lui Dumnezeu, cât și pentru citirea acestuia în adunări.”

Pentru a ilustra și mai bine nevoia unei revizuiri, voi da încă un citat, de data asta dintr-o carte care se referă la prefața venerabilei versiuni engleze King James, publicată în anul 1611, a cărei frumusețe și trăinicie sporesc cu trecerea timpului:

„E regretabil că actualele ediții ale Bibliei King James omit prefața pregătită de traducătorii acestei versiuni, în care ei explică, în parte, țelurile urmărite de ei. Recunoscând faptul că nu erau nicidecum primii traducători [ai Bibliei în limbă engleză], ei au elogiat eforturile înaintașilor lor, ale traducătorilor Septuagintei, ale lui leronim, ale celor care au tradus Biblia în limbile europene și ale predecesorilor lor englezi. «Departe de noi să condamnăm vreuna din strădaniile celor care au trudit înaintea noastră pe acest [ogor]….» au spus ei. Dar ei au mai recunoscut faptul că «nici o lucrare nu se începe și nu se desavârșește dintr-o dată.» Ei au considerat eforturile lor nu în sensul încercării de a elabora o nouă traducere, ci, din mai multe versiuni bune aflate în uz, să producă o traducere majoră, căreia să nu i se poată aduce obiecții.”

Astfel, cu sprijinul generos al multor persoane erudite atât din România, cât și din lumea întreagă, editura Door of Hope l-a autorizat pe traducătorul român să procedeze la revizuirea totală a textului ediției Cornilescu. În acest sens, am consultat următoarele lucrări: În primul rînd, pentru textul ebraic al Vechiului Testament, am avut mereu pe masa de lucru lucrarea în patru volume The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament, editată de John R. Kohlenberger III, apărută la editura Zondervan. Pentru Noul Testament am folosit The Zondervan Parallel New Testament în Greek and English, cu textul grec al lui Eberhard Nestlé, Novum Testamentum Graece, ediția a XXI-a. Apoi am comparat traducerea lui Cornilescu cu alte traduceri românești: așa-numita „Versiune de lași”, apărută în 1874, care, deși e scrisă în ortografia vremii, se distinge prin limbajul foarte modern, plin de neologisme; versiunea Vasile Radu și Gala Galaction, publicată în anul 1938. De foarte mare folos mi-a fost una din versiunile publicate de Dumitru Cornilescu după apariția primei traduceri, cea aflată actualmente în uzul cititorilor din România, respectiv ediția din 1932, care se aseamănă foarte mult cu textul lui Darby.

Am consultat, de asemenea, un număr mare de ediții în limba engleză. Uneori, mai ales când trebuia să stabilesc ortografia unui nume propriu, am apelat chiar și la ediții în alte limbi: germană, franceză, suedeză, maghiară, rusă etc. Dintre edițiile engleze consultate cel mai des citez: Versiunea King James, The New King James, J.N. Darby, The New International Version, New American Standard Version, The Berkeley Version in Modern English, The Amplified Bible, The Jerusalem Bible. De asemenea, am preluat unele note explicative din Dakes Annotated Reference Bible.

Las pe cititori să stabilească dacă versiunea pe care o prezint acum publicului este o traducere nouă sau doar o revizuire. Principiul care m-a călăuzit a fost să nu schimb nimic din textul lui Cornilescu acolo unde nu se cerea nicio schimbare, unde nu existau discrepanțe față de textul original și față de normele actuale ale limbii române. Desigur, mulți vor fi surprinși să constate deosebiri în noua traducere. Ori de câte ori am fost nevoit să schimb radical un verset sau un cuvânt dintr-un verset, am motivat la subsolul paginii sau chiar la sfârșitul versetului respectiv schimbarea operată, recurgând la textul original. Așa cum s-a putut observa din citatele de mai sus, munca de traducere a Bibliei este un proces continuu. Prin urmare, suntem dornici și recunoscători să primim în continuare propuneri de îmbunătățire.

— Doru Motz